قاصدک های با خبر

Posted by Elham (Tehran, Iran) on 27 October 2013 in Abstract & Conceptual and Portfolio.

فقط منتظر یه آرزو و یک فوت هستن...تا خبرهارو ببرن :)...
بهش بگو هنوز به فکرشم

 

Sony Ericsson U5i
1/164 second
F/2.8
ISO 50
5 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon